HOME  |  In de gemeente  |  Nieuwsberichten  |  Visie gemeente Aalten in 2025 en verder – het is nu aan de raad…

Visie gemeente Aalten in 2025 en verder – het is nu aan de raad…

Welke belangrijke ontwikkelingen zie jij tussen nu en ongeveer 10 jaar op ons afkomen? En welke invloed heeft dat (mogelijk) op jouw werk en op onze dienstverlening naar inwoners? Met die vragen zijn we midden vorig jaar gestart met het formuleren van onze visie op het jaar 2025 en verder. Nu, april 2018, zijn we op een belangrijk moment gekomen: de visietekst wordt voorgelegd aan de raad.

Resultaat van een brede uitvraag

Alle informatie die intern is opgehaald, is door de projectgroep Aalten 2025 vertaald naar stellingen. Die zijn tijdens drie inwonersavonden voorgelegd aan inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Op basis van de uitkomsten van de inwonersavonden is het inwonerspanel van de gemeente Aalten (www.uspreekt.nl) uitgebreid bevraagd naar hun meningen en voorkeuren. En tot slot hebben de ('oude') raadsleden hun visie op basis van foto’s gegeven.

Krachten versterken

Al met al hebben dus zo’n 1.500 mensen op allerlei manieren een bijdrage geleverd aan de visie voor de gemeente Aalten voor het jaar 2025 en verder. De uitkomsten zijn verwerkt in een visiedocument, die de naam ‘Krachten versterken’ heeft gekregen. Het college heeft inmiddels opdracht gegeven de visie ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. De verwachting is dat de raad de visie in mei gaat behandelen en vaststellen.

Wat verwachten we van jou?

Allereerst: dat je de visie nauwkeurig leest. En vervolgens dat je binnen je team de visie, en de mogelijke invloed ervan op je werk, bespreekt. Zoals gezegd, de raad moet de visie nog vaststellen, maar het kan natuurlijk geen kwaad de visietekst nu al te betrekken bij beleidsontwikkeling, juist als die al in gang is gezet. Je kunt de programmamanagers vragen – zij zijn nauw betrokken bij het hele traject en de totstandkoming van het visiedocument – als je behoefte hebt aan een ‘klankbord’ over hoe jouw beleidsontwikkeling (beter) aan kan sluiten op de visie.

Hieronder vind je een link naar het visiedocument (rapport) en het bijlagenboek (met de uitkomsten van alle uitvragen).

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie