HOME  |  In de gemeente  |  Project bekendmakingen

Project bekendmakingen

Snel en makkelijk: via e-mail bekendmakingen uit uw buurt

Wilt u ook weten wat de gemeente Aalten over uw eigen buurt besluit over bijvoorbeeld bouw- en kapvergunningen? U kunt zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis e-mailservice Bekendmakingen. Meld u aan en ontvang direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail.

In de praktijk werkt de e-mailservice als volgt: u maakt op overheid.nl een profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. U maakt een keuze uit de type bekendmakingen en vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen.

De e-mailservice Bekendmakingen is gebaseerd op een landelijk systeem waar alle gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van kunnen maken. Zo kunnen ook inwoners van andere gemeenten via www.overheid.nl de bekendmakingen zien van Aalten. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen of voor mensen die een nieuwe woning zoeken. Daarnaast kan men van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen.

Zoek bekendmakingen

Bent u op zoek naar een bekendmaking? Op overheid.nl kunt u per postcodegebied bekendmakingen opvragen. Niet alleen bekendmakingen van de gemeente Aalten zijn hier te vinden, maar ook van bijvoorbeeld de Provincie en het Waterschap.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie