HOME  |  Inwoners  |  Afwegingskader buitengebied

Afwegingskader buitengebied

Op 30 november 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Afwegingskader Buitengebied’ vastgesteld. Er is een toenemende vraag naar wonen in het buitengebied. En door woningen toe te voegen vergroten we de kwaliteit en leefbaarheid van ons buitengebied. Daarom bieden we ruimte voor woningsplitsing en nieuwbouw van één of enkele woningen in ruil voor sloop van lege schuren en stallen. In de eerstkomende periode is er ruimte voor circa 75 extra woningen in het buitengebied.

Waar moet een plan aan voldoen?

We stellen een aantal voorwaarden aan de woningbouwplannen. Zo dient voor woningsplitsing het hoofdgebouw minimaal 1.000m3 groot te zijn. Nieuwbouw is mogelijk als vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) wordt gesloopt. Ook moet bij elk plan middels een inrichtingsplan worden aangetoond dat het plan voldoende ruimtelijke kwaliteit biedt. Alle voorwaarden leest u onderaan deze pagina: beleid afwegingskader buitengebied.

Hoe dien ik een plan in?

Heeft u een plan? Neemt u dan contact met ons op. Wij verkennen met u de mogelijkheden. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek kunt u uw plan verder uitwerken en kan de verdere ruimtelijke procedure worden voorbereid (bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan of aanvraag omgevingsvergunning).

Beleid afwegingskader buitengebied

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie