HOME  |  Inwoners  |  Asbestvondst speelterrein De Bijvank Dinxperlo

Asbestvondst speelterrein De Bijvank Dinxperlo

Begin april zijn tijdens herinrichtingswerkzaamheden op het speelterrein tussen De Bijvank en de Nieuwstraat (speelterrein De Bijvank) in Dinxperlo in de grond plaatjes asbest gevonden. De werkzaamheden zijn stil gelegd, het terrein is afgezet en de omwonenden zijn geïnformeerd.

Onderzoek

Milieutechniek Rouwmaat heeft in opdracht van de gemeente Aalten onderzoek uitgevoerd op het speelterrein. Daarbij is in alle proefsleuven, ook die aan de randen van het terrein, asbestvervuiling gevonden. Daarom is ook in de tuinen van direct aanwonenden onderzoek gedaan. Het resultaat van alle asbestonderzoeken en het historisch onderzoek naar een mogelijke oorzaak van de vervuiling, zijn aan de provincie Gelderland ter beschikking gesteld.

Provincie neemt over

Uit het onderzoek blijkt dat op enkele plaatsen behoorlijk wat asbest in de grond zit. Uit het historisch onderzoek is naar voren gekomen dat de vervuiling mogelijk aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is veroorzaakt bij een bombardement. Dit alles maakt dat dit een zogenaamd 'Vangnetgeval' is. Volgens de Wet bodembescherming is de provincie bij een Vangnetgeval bevoegd gezag. De provincie neemt daarom de projectleiding over. Dit betekent overigens ook dat de provincie alle onderzoekskosten en de kosten van sanering betaalt.

Uitbreiding onderzoek

Om de vervuiling volledig in beeld te krijgen, gaat de provincie het onderzoek uitbreiden. Hiervoor kan het nodig zijn in reeds onderzochte tuinen extra onderzoek te doen. Ook wordt het onderzoeksgebied uitgebreid, waardoor meer bewoners te maken krijgen met de gevolgen van de asbestvondst. De provincie verwacht een jaar nodig te hebben voor alle onderzoeken. Pas daarna is bekend op welke locaties sanering moet plaatsvinden.

Sanering speelterrein

Speelterrein De Bijvank is sinds april niet toegankelijk, ook niet voor onderhoud. Dat geeft overlast. Omdat de vervuiling van het speelterrein wel volledig in beeld is, hebben gemeente en provincie besloten hier wel alvast te gaan saneren (afgraven en nieuw zand inbrengen). De werkzaamheden starten dit jaar (2017) nog.

Contact

Bij vragen kan contact worden opgenomen met:

Vragen over asbest en gezondheid kunt u ook stellen aan de GGD Noord Oost (team Medische Milieukunde), tel (088) 44 33 000 of e-mail: mmk@ggdnog.nl.

Bijlagen

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie