HOME  |  Inwoners  |  Brandweer

Brandweer

De burgemeester heeft het opperbevel bij brand alsmede bij ongevallen anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft. De burgemeester is bevoegd bij brand en ongevallen de bevelen te geven met het oog op het voorkomen, beperken en bestrijden van gevaar die nodig zijn.

Wet op de Veiligheidsregio’s

Op 1 oktober 2010 trad de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking. Doelstelling is om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) de belangen omtrent brandweerzorg te behartigen. De wet bepaalt de taken van het bestuur van de brandweer en stelt basiseisen aan de organisatie van de hulpdiensten. Daarnaast ook aan de kwaliteit van het personeel en materieel. De brandweer Noord- en Oost- Gelderland is één van de 25 regionale brandweren in Nederland. In de regio zijn in de 22 gemeenten 56 brandweerposten. Er werken zo’n 1500 brandweervrijwilligers en 300 beroepskrachten in onze regio.

Taken en organisatie

De brandweer binnen de VNOG behartigt de volgende taakvelden:

  • Materieel en logistiek
  • Vakbekwaamheid
  • Kennis en ontwikkeling
  • Brandveilig leven
  • Incidentbestrijding
  • Risicobeheersing

Contactgegevens

Brandweer VNOG
Telefoon: (055) 54 83 000
E-mail: info@vnog.nl
Website: www.vnog.nl

Postadres

Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Postbus 234
7300 AE Apeldoorn

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie