HOME  |  Inwoners  |  Centrumvisie Dinxperlo  |  Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Nieuwsbrief Centrumvisie Dinxperlo

Samen aan de slag voor een gezellig, mooi en goed bereikbaar dorpshart! Daar gaat u de komende tijd steeds meer van zien en merken. Met een nieuwsbrief informeren wij inwoners, ondernemers, eigenaren en andere belangstellenden over de stand van zaken en de plannen voor het centrum van Dinxperlo. Ik ben blij dat deze eerste nieuwsbrief een feit is en ik kan niet wachten tot de werkzaamheden beginnen.

Achter de schermen wordt er door de projectgroep Centrumvisie hard gewerkt om de plannen uit te werken en de werkzaamheden voor te bereiden. Daarnaast zijn we bezig om een informatiepunt in Dinxperlo in te richten waar iedereen de plannen nog eens kan bekijken en vragen kan stellen aan mij, projectleider Rik Gommers, of dorpsmanager Hans Wennekes.

Het ontwikkelen van een nieuw dorpshart voor Dinxperlo doen we niet alleen, maar samen met de Achterhoek ambassadeurs. Onlangs hebben we 280.000 euro subsidie ontvangen uit de RegioDeal. Daar ben ik heel blij mee, want die bijdrage helpt ons de ontwikkelingen te versnellen.

Heeft u vragen over de plannen of wilt u iets met ons delen? Bel of mail gerust naar de gemeente. In het najaar informeren wij u opnieuw over de ontwikkelingen.

Voor nu wens ik u een fijne zomer.

Met vriendelijke groet,

Ted Kok

Wethouder

Fijn om in het centrum te zijn

Het centrum moet een plek worden waar het prettig en sfeervol vertoeven is. Waar het belang van de fietser en voetganger groeit, maar waar de auto niet vergeten wordt. Dit doen we onder andere door te zorgen voor betere en fraaiere aankleding en door meer ruimte voor horeca te creëren. Het Prins Clausplein wordt het hart van het dorp.

Vorig jaar hebben we inwoners, belanghebbenden, ondernemers, eigenaren en andere geïnteresseerden uitgenodigd voor informatieavonden om samen te sparren over de inrichting van het nieuwe centrum. Hier was veel belangstelling voor. De gemeenteraad heeft de nieuwe Centrumvisie Dinxperlo in het najaar van 2020 vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

In de centrumvisie zijn 10 hoofdambities geformuleerd. Dit zijn de thema’s die centraal staan in de centrumvisie. Hier zullen wij in volgende nieuwsbrieven dieper op in gaan. De thema’s zijn:

  1. Eigen krachten versterken
  2. Samenwerking verbeteren
  3. Een nieuw dorpshart
  4. Compact centrum
  5. Vergroenen en klimaatadaptatie
  6. Gecontroleerd inzetten op woningbouw
  7. Optimaliseren boodschappenaanbod
  8. Optimaliseren weekmarkt
  9. Centrum goed bereikbaar en veilig
  10. Kansen (grens)toerisme beter benutten

Voormalige locatie metaalgaasweverij

Het voormalige terrein van de metaalgaasweverij is in beeld voor de vestiging van de Jumbo supermarkt. De huidige winkel aan de Heelweg wordt dan  verplaatst en uitgebreid. Met het verplaatsen van de Jumbo, met bijbehorende parkeergelegenheid, naar het oostelijke deel van het terrein, is het terrein nog niet volledig heringevuld. Op het westelijke deel blijft dan nog veel ruimte over. Op dit moment zijn er oriënterende gesprekken met Careaz Dr. Jenny over het realiseren van zorgwoningen op dit deel van het terrein.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op hoofdlijnen ingestemd met deze ontwikkeling. De komende periode worden de plannen gezamenlijk verder uitgewerkt. Omwonenden en andere belanghebbenden en geïnteresseerden krijgen daarbij nog volop de kans om hun wensen, bedenkingen en aanbevelingen mee te geven. Wij houden u op de hoogte.

Sfeervolle bloembaskets in het centrum

Begin juli is een groot aantal lantaarnpalen in het centrum voorzien van hangmanden met bloemen (hanging baskets). De geraniums zitten nu nog deels in de knop, maar zullen binnenkort volop gaan bloeien en kleur brengen aan de straten.

Naar voorbeeld van andere steden en dorpen in Nederland hebben we gekozen voor de totaaloplossing van Oase Lease uit Bemmel, bij Nijmegen. We zijn daardoor in de periode april – oktober verzekerd van een kleurige aanblik van het centrum. De planten zijn speciaal gekweekt zodat ze lang bloeien en worden op vaste tijdstippen onderhouden en voorzien van water. In de zomer worden ze extra in de gaten gehouden.

Met de bloembaskets is een wens van inwoners en winkeliers om het centrum ‘op te vrolijken’ uitgekomen. Ze zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ondernemers Fonds Dinxperlo en de gemeente Aalten.

‘Vragen over de voortgang van de centrumvisie’

Door dorpsmanager Hans Wennekes

“Tijdens mijn wandelingen door het dorp word ik regelmatig aangesproken door het winkelend publiek en ook door winkeliers. Men is nieuwsgierig naar de vorderingen en spreekt soms zorgen uit over bereikbaarheid, parkeren en de aantrekkelijkheid van ons dorp. Ik probeer zo veel mogelijk direct antwoord te geven, maar ik weet ook dat enkele zaken nog met belanghebbenden afgerond moeten worden. Ik heb dus niet álle antwoorden paraat. Om de twee à drie weken schuif ik aan bij het overleg van de projectleiders van de verschillende deelprojecten. Daar breng ik de vragen en opmerkingen uit het dorp over en denk ik actief mee bij uitdagingen. Blijf mij uw vragen dus vooral stellen.”

Nieuwe winkels

Op 17 juli openen Jacqueline Bannink en Eelco van Kooten de deuren van de Primera in Dinxperlo. Een mooie nieuwe ontwikkeling, waarmee het centrum ook een aantal nieuwe voorzieningen krijgt. Zo is de komst van een geldmaat (in de winkel) meer dan welkom. In de vrijgekomen winkel van Jacqueline’s Fietstassen en Lederwaren kunt u binnenkort de tweedehands kinder(merk)kleding kopen van Bizzy Bee. Zij zaten al in Dinxperlo, maar verhuizen nu naar het centrum.

De ontwikkeling van het centrum van Dinxperlo wordt mede mogelijk gemaakt door 8RHK ambassadeurs.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via tel. (0543) 49 33 33 of gemeente@aalten.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie