HOME  |  Inwoners  |  Centrumvisie Dinxperlo  |  Nieuwsbrief november 2021

Nieuwsbrief november 2021

Het is alweer een paar maanden geleden dat we u hebben geïnformeerd over de stand van zaken rondom de centrumvisie Dinxperlo. Hoewel het misschien stil lijkt, wordt er in het gemeentehuis hard gewerkt om de plannen voor te bereiden. Helaas is het nog net te vroeg om deze plannen

uitgebreid aan u te presenteren, maar ik hou u wel graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief leest u de stand van zaken van de Aldi, voormalige locatie van de metaalgaasweverij en de locatie van de Wegwijzer. Daarnaast blikken we terug op de bijeenkomst van het Ondernemersfonds Dinxperlo.

Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen? Bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet,

Ted Kok

Wethouder

Studenten en scholieren denken mee!

Ongeveer 70 tweedejaars studenten van het Saxion in Deventer hebben zich in de eerste week van september met veel enthousiasme gebogen over het vraagstuk ‘verhoging van de grensbeleving’ langs de Heelweg en Aa-strang en in het centrum. Dit in het kader van de ‘Stadslab bootcamp’.

Een greep uit de ideeën die zij hebben gepresenteerd: de bijzondere grensgeschiedenis vertellen door middel van routes en digitale toepassingen; toevoegen van speelelementen op en rond de Aa-strang; verlichting van de grens; verbinding van de Heelweg met het centrum door bloemenranden; Pr. Clausplein vergroenen en daarbij museum, kern en VVV in middelpunt zetten. Een groep van vier studenten is daarna voor een periode van twee maanden hiermee verder gegaan en heeft opdracht gekregen zich specifiek met de herinrichting van de Heelweg bezig te houden. Wij hopen in november een mooi uitgewerkt idee te ontvangen, dat we gaan inbrengen in het bouwteam voor de herinrichting. Andere ideeën gaan wij waar mogelijk in de toekomst meenemen, wanneer zich de gelegenheid voordoet.

Ontwerpen & Onderzoeken

Binnenkort gaan ook nog groepjes HAVO-4 en VWO-4/5 leerlingen van Almende College/Isala vanuit het vak Ontwerpen & Onderzoeken aan de slag met onderwerpen die het centrum betreffen. Zo gaat een groep onder leiding van de dorpsmanager verbeterpunten zoeken voor de online vindbaarheid, presentatie en verkoop van centrumondernemers; een andere groep gaat onderzoeken op welke wijze we middels QR-codes het verhaal van onze grensgeschiedenis zichtbaar kunnen maken.

Tenslotte is er nog een groep die de ‘inprikker’ Aaltenseweg, die weliswaar pas in een later stadium voor herinrichting aan de beurt is, een aantrekkelijker/groener uitstraling kan krijgen, met daarbij uiteraard oog voor de verkeersveiligheid.

Vernieuwing Aldi

Binnen de centrumvisie zijn er verschillende ruimtelijke opgaven. Eén daarvan is supermarkt Aldi. In 2020 is besloten de supermarkt op deze locatie uitbreidingsruimte te bieden en niet te verplaatsen om verschillende redenen. De supermarkt geeft het centrum namelijk levendigheid en dynamiek. Daarnaast blijft de binding met het centrum wanneer inwoners en bezoekers hier boodschappen doen. Ook is de kans op een combinatiebezoek met een of meerdere andere winkels vele malen groter.

Op de huidige locatie wordt een veel grotere supermarkt teruggebouwd, de ingang komt aan de andere zijde en er komen meer parkeerplaatsen dan alleen voor de Aldi op een aparte parkeerplaats die ook dienst doet als overloop voor het centrum. Het ontwerp voor de supermarkt is besproken met de welstand en nadert voltooiing. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwerp van de parkeerplaats. We verwachten dat we eind dit jaar in overleg kunnen met de omgeving.

Jumbo en zorgwoningen op voormalige locatie metaalgaasweverij

Op het voormalige terrein van de metaalgaasweverij komt de Jumbo supermarkt. De Jumbo en bijbehorende parkeerplaatsen komen op het oostelijke deel van het terrein. Op het westelijke deel van het terrein blijft veel ruimte over. De gesprekken over het realiseren van zorgwoningen op dit deel van het terrein zijn inmiddels in een gevorderd stadium. De ontwerpen worden uitgewerkt en doorgerekend. Een deel van de verplichte onderzoeken, zoals het bodemonderzoek en het distributieplanologisch onderzoek zijn opgestart.

We verwachten dat we de plannen rond de jaarwisseling aan u kunnen presenteren. Uiteraard krijgen omwonenden en andere belanghebbenden mogelijkheid om hierop te reageren.

Ontwikkelingslocatie De Wegwijzer

Wonen in het centrum, in een groene omgeving

Voor de vrijkomende schoollocatie De Wegwijzer biedt het ontwikkelkader mogelijkheden voor herontwikkeling naar woningbouw. Er is ruimte voor ongeveer 13 woningen van één laag met kap. Belangrijk is dat de woningen betaalbaar zijn voor starters en geschikt voor senioren. De hoofdopzet voorziet in drie stroken aaneengebouwde woningen. Twee bouwstroken lopen parallel aan de bestaande woonstraten. De derde bouwstrook staat aan de nieuwe autovrije route langs de oostzijde

van de locatie die de verbinding van de nieuwe Jumbo locatie naar het centrum vormt. Naast de eerder gerealiseerde parkeerplaatsen is het de bedoeling dat hier voor de woningen nog 13 parkeerplaatsen bij komen.

Stand van zaken

Het plan is dat deze ontwikkeling nog voor het einde van dit jaar wordt aanbesteed door middel van een prijsvraag waarbij de markt wordt uitgedaagd.

Een terugblik op de bijeenkomst Ondernemersfonds Dinxperlo

Op 13 oktober was er na lange tijd weer een bijeenkomst van de leden van het Ondernemersfonds Dinxperlo (OFD) bij Het Blauwe Meer. Door de coronamaatregelen heeft het OFD helaas geen grote vergaderingen kunnen organiseren in de afgelopen 18 maanden. Met een opkomst van ruim 35 ledenwas er een goede bezetting en brede vertegenwoordiging vanuit het centrum.

Het Ondernemersfonds kan dankzij de geinde reclamegelden mooie activiteiten organiseren die helpen bij een bruisend winkelgebied in Dinxperlo. De kerstverlichting, de nieuwe bloemenbakken, de ijsbaan en de recentelijke braderie zijn daar voorbeelden van.

Mededelingen van het bestuur

Uit de lijst van mededelingen zijn er enkele opvallend.

  • De ‘oude’ ondernemersvereniging IODUS is overgegaan in OFD. Enkele bestuursleden hebben zitting genomen in het nieuwe bestuur. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via info@ofdinxperlo.nl
  • De BAD-bonnen waren een succes. Er wordt verder onderzocht hoe op een slimme online wijze de voordelen voor klanten, ondernemers en verenigingen nog beter benut kunnen worden.
  • De samenwerking in het dorp en die met de overige kernen in de gemeente Aalten is duidelijk in ontwikkeling. De rol van de verschillende ondernemersverenigingen , de gemeente en de

individuele (ondernemers) initiatieven is groeiende. Zo zetten we met de (online) evenementen van Dinxperience, de inspanningen van de VVNF en Figulus, Dinxperlo op de kaart.

  • Binnenkort gaan de horecaondernemers om tafel om nieuwe activiteiten te ontwikkelen rondom bijvoorbeeld Pinksteren en de organisatie van muzikale evenementen.
  • Binnen de activiteiten commissie van de OFD worden met regelmaat plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Hier vinden we ook de samenwerking tussen ondernemers, Figulus en de warenmarkt.
  • Grensoverschrijdende projecten lukken soms goed en dan weer iets minder. Men blijft oog houden voor de kansen die er liggen door over de grens de samenwerking te zoeken. Soms ligt het succes juist verscholen in het opzetten van kleinschalige initiatieven of arrangementen.

Vervolg mededelingen bestuur OFD

  • Aan ondernemers en filiaalmanagers wordt een speciaal ontwikkelde leergang aangeboden onder de naam Toekomstbestendig Retail Management en Leiderschap. Dit korte leertraject wordt verzorgd door de Hogeschool Arnhem Nijmegen, vindt in onze regio plaats en is laagdrempelig. Met financiële bijdragen vanuit de 8RHK (aanvraag loopt) en de gemeente is er een lage kostprijs per deelnemer. Samen met ondernemers uit de andere kernen in Aalten en Oude IJsselstreek is er ruimte voor maximaal 20 deelnemers.

Winkels

Naast de vaste kern van winkeliers die al jaren actief zijn is er ook een nieuwe groep ondernemers in het centrum. Door overname, verhuizing naar het centrum of ‘gewoon’ starten hebben we een divers aanbod van winkelvoorzieningen. Het winkelend publiek kan goed terecht in Dinxperlo. Door de komst van Ria met haar Bizzy Bee, tweedehands dames- en kinderkleding, en de overname van Lingerlo door Evelien te Grotenhuis is het aanbod van (onder) mode kunnen vasthouden en zelfs versterkt.

Op twee plekken in het centrum staan winkelpanden te huur / koop. Gezien de interesse van ondernemers in de mogelijkheden van ons centrum, lijken deze weer snel ingevuld te worden.

Centrumvisie besproken

Ook de plannen voor het centrum zijn uitvoerig besproken.

Wethouder Ted Kok heeft de plannen (nogmaals) toegelicht en verder ook de vorderingen en planning besproken. Er wordt gezocht naar een geschikte inlooplocatie waar op vaste tijden geïnteresseerden de centrumvisie en ontwikkelingen kunnen bespreken met wethouder Ted Kok en de dorpsmanager.

Wilt u meer informatie over ondernemen in Dinxperlo of de opleiding Toekomstbestendig Relatiemanagement? Neem dan contact op met de dorpsmanager Hans Wennekes via info@hanswennekes.nl of tel. 06 51 87 21 53.

De ontwikkeling van het centrum van Dinxperlo wordt mede mogelijk gemaakt door 8RHK ambassadeurs.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via tel. (0543) 49 33 33 of gemeente@aalten.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie