HOME  |  Inwoners  |  Containers huishoudelijke afvalstoffen

Containers huishoudelijke afvalstoffen

Voor het inzamelen van oud papier en karton, groente- fruit- en tuinafval (gft) en plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) gebruikt u de blauwe container, de container met het groene deksel en die met het oranje deksel. Deze containers zijn eigendom van ROVA en worden in bruikleen verstrekt. Bij hoogbouwwoningen en appartementencomplexen worden alle huishoudelijke afvalstoffen ingezameld met behulp van verzamelsystemen.

De containers horen bij het huis. Laat ze leeg en schoon achter als u verhuist.

De containers worden op verschillende dagen geleegd; de groene container 1 keer per 2 weken, de blauwe container en de container met oranje deksel voor pmd 1 keer per 4 weken. Raadpleeg de afvalkalender als u wilt weten wanneer bij u de containers geleegd worden.

Restafval

Restafval doet u in de aangewezen ondergrondse container. Voor het openen van deze container gebruikt u de ROVA-pas. Deze ROVA-pas hoort bij het huis. Laat de ROVA-pas achter in de woning als u verhuist.

U betaalt (naast een vast recht) € 1,50 per zak restafval die u in de ondergrondse container doet.

Container voor pmd

De pmd-container (met oranje deksel) is er in één formaat, namelijk 240 liter.

De pmd-container wordt eens in de 4 weken geleegd. Daarvoor betaalt u niets.

Container voor gft

De gft-container is er in twee formaten, namelijk 140 liter en 240 liter.

Voor het laten legen van de gft-container betaalt u niets. Deze kosten zijn meegenomen in het vastrecht.

Blauwe container

De blauwe container voor oud papier en karton is er in één formaat, namelijk 180 liter.

De blauwe container wordt eens in de 4 weken geleegd. Daarvoor betaalt u niets.

Wat te doen bij beschadiging of verdwijning?

Neem contact op met de klantenservice van ROVA, telefoon (038) 427 37 77 of maak gebruik van het contactformulier. Beschadiging of verdwijning van de container is voor uw rekening, tenzij u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd.

Container stinkt?

Maak de container regelmatig schoon met bijv. groene zeep. Verdere tips:

  • Zet de container op een koele plaats.
  • Gooi er geen vochtig spul in (laat gras eerst drogen).
  • Verpak snel bedervende en stinkende etensresten als vlees en vis in een krant.
  • Leg wat oude kranten die het vocht absorberen onderin de container.

Klachten over de lediging? Verzamelsysteem vol of defect?

Neem contact op met de klantenservice van ROVA, telefoon (038) 427 37 77 of maak gebruik van het contactformulier.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie