HOME  |  Inwoners  |  Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek

Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek

In de Achterhoek werken 9 gemeenten samen in het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek. Doel van deze samenwerking is het versterken en zichtbaar maken van de culturele identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst. Dit vindt plaats door het organiseren van grootste projecten in alle gemeenten maar ook door kleine parels die de kracht van de intimiteit en het naoberschap laten zien. Samenwerken in kunst, cultuur en erfgoed leidt tot een rijker cultureel aanbod.

Voor de periode 2022-2024 is het programma Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2022-2024 vastgesteld.

In het programma staat per themalijn het volgende beschreven:
1. Wat er speelt in de Achterhoek (uitdaging).
2. Wat wordt opgepakt binnen het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek  (garantie).
3. Wat wordt opgepakt voor het verduurzamen van de Culturele Infrastructuur in de Achterhoek (impuls).
4. welke kansen zijn er als meer budget zou zijn (extra kansen).

De Cultuurcoalitie geeft uitvoering aan de culturele ambitie zoals verwoord in het programma 2022-2024. De cultuurcoalitie is een samenwerkingsverband van 6 Achterhoekse instellingen: (Achterhoek Toerisme, Boogie Woogie, Culturije, DRU Industriepark, Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers en Amphion Cultuurbedrijf)

De uitvoering vindt plaats via vier themalijnen (educatie, participatie, presentatie en top).

Uitgangspunt hierbij is:

  • Jaarlijks wordt, een bovenlokaal en aansprekend kunstproject georganiseerd en in de markt gezet om daarmee de verbinding tussen de gemeenten te laten zien.
  • Vrijetijdseconomie en toerisme worden verbonden met cultureel erfgoed zodat activiteiten en events die in de regio georganiseerd worden meer zichtbaar worden.
  • Jaarlijks worden kleinschalige ontmoetingen én grootschalige events georganiseerd gericht op cultuureducatie, cultuurparticipatie en intergenerationele verbinding
  • Lokale culturele partijen in de Achterhoek worden bij elkaar gebracht zodat zij elkaar (beter) leren kennen en verbindingen kunnen leggen om zo de Achterhoekse culturele infrastructuur te helpen versterken
  • Bewoners worden actief betrokken bij de uitvoering om de sociale cohesie te bevorderen.

Het programma Cultuur en Erfgoed Achterhoek 2022-2024 is op te vragen via gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie