HOME  |  Inwoners  |  Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek

Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek

De acht Achterhoekse gemeenten hebben gezamenlijk bij de provincie Gelderland een projectplan ingediend voor de uitvoering van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 2014-2016. Het projectplan bestaat uit drie grote thema’s: Reis door de Achterhoek (2014) , Gemaakt in Gelderland (2015) en Achterhoeks boerenland (2016). De provincie Gelderland verdubbelt de investering van de  acht gemeenten (€ 328.000,-) waardoor er  in drie jaar in totaal € 656.000,- aan activiteiten op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed kan worden uitgegeven.

Sinds 2006 is er al een Cultuurpact van de Achterhoekse gemeenten met de provincie Gelderland. Door inbreng van het cultureel erfgoed ontstaat er een breed terrein waarop provincie en gemeenten gezamenlijke belangen hebben. De acht deelnemende gemeenten in de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) hebben de ambitie uitgesproken dat zij erfgoed en cultuur steviger willen inzetten als pijler van de economische kwaliteit. Erfgoed en cultuur zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het welbevinden van de inwoners van de Achterhoek. De gemeenten hebben daarom samen verkend welke meerjarige samenwerking mogelijk is om deze ambitie te verzilveren. Dit heeft geleid tot een programma waarin de gemeenten gezamenlijk meerdere projecten willen realiseren. Deze zijn beschreven in het projectplan “Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek 2014-2016”.

Doelstelling van het plan is de cultuurparticipatie te stimuleren en de cultuurhistorie en het erfgoed meer beleefbaar te maken voor de inwoners van de Achterhoek en haar bezoekers. Hiertoe worden regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten ontwikkeld. Het toerisme en de amateurkunst krijgen hierbinnen sterke aandacht. De activiteiten die uit de projecten voortkomen worden de komende jaren in iedere gemeente uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft op 9 september 2014 ingestemd met het projectplan Cultuur- en erfgoedpact 2014 -2016.

Document download informatie

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie