HOME  |  Inwoners  |  Dementie, ondersteuning

Dementie, ondersteuning

Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende ziekte die veel vragen oproept. Wat is dementie? Is er behandeling mogelijk? En vooral, waar vind ik antwoorden op mijn vragen en bij wie kan ik terecht voor praktische hulp en ondersteuning? Op deze pagina proberen wij uw vragen te beantwoorden of u de juiste weg te wijzen.

Vergeetachtig of dementie?

Vergeetachtigheid lijkt bij het ouder worden te horen. Het geheugen werkt wat trager en als we niet meer zoveel dingen tegelijk kunnen onthouden, is dat geen reden daar direct ongerust over te zijn. Het wordt anders als u het gevoel heeft dat u niet zo goed meer kunt nadenken. Dat het warrig is in uw hoofd. Dat vage ‘niet pluis’ gevoel waarmee u geen raad weet, maakt u misschien onzeker. Mensen om u heen merken subtiele maar terugkerende veranderingen; u vergeet dingen en soms gedraagt u zich wat anders. Of u bemerkt die veranderingen bij mensen in uw omgeving. Welke veranderingen kunt u zien?

Uw huisarts

Maakt u zich zorgen? Blijf er niet mee rondlopen. Maak een afspraak met uw huisarts. Met uw huisarts kunt u vragen en twijfels bespreken omtrent geheugenproblemen van uzelf of uw naaste. De huisarts kan nader onderzoek doen en een diagnose stellen of u doorverwijzen naar de geriater voor nader onderzoek. Ook kunt u de huisarts vragen om persoonlijke begeleiding in gang te zetten.

Alzheimertelefoon

Voor hulp, advies of een luisterend oor kunt u ook de Alzheimertelefoon bellen. De vrijwilligers aan de telefoon zijn ervaringsdeskundigen of deskundigen met een professionele achtergrond. Ze zijn dagelijks tussen 9.00 en 23.00 uur bereikbaar, telefoon: (0800) 50 88 (gratis).

Zorgloket gemeente Aalten

Voor het aanvragen van voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, vervoer op maat of dagopvang kunt u contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente Aalten.

Meer tips en informatie

Het Kompas, gespreksgroep voor mensen met beginnende dementie

Mensen met beginnende dementie merken dat er iets met hun hoofd en lichaam gebeurt. Het is fijn om de vragen en gevoelens die dat oproept, met anderen te kunnen delen. Daarvoor is de gespreksgroep Het Kompas.

Zorg voor uw naaste en voor uzelf

Mantelzorger zijn van iemand met dementie is waardevol, maar tegelijk erg intensief. Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij VIT-hulp bij mantelzorg. VIT organiseert onder meer de cursus Omgaan met dementie. Ook kunt u VIT vragen een vrijwilliger te zoeken die in uw situatie passende hulp of gezelschap biedt (een dementie-maatje).

Alzheimer Café

In het Alzheimer Café in Lichtenvoorde en in Doetinchem komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten, veelal rond een thema, krijgt u informatie over dementie en kunt u uw ideeën en ervaringen met de overige aanwezigen uitwisselen. Deelname is gratis. Meer informatie over data, tijdstippen en onderwerpen vindt u via de regiopagina’s van Alzheimer Nederland. Of bel: 06 - 13 51 44 11.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie