HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Burgerzaken  |  Benoeming (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor één dag, verzoek

Benoeming (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor één dag, verzoek

Open onderstaand document en print het uit. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:

Gemeente Aalten
Team Burgerzaken
Postbus 119
7120 AC Aalten

U kunt het ingevulde formulier ook afgeven aan de balie van het Klant Contact Centrum, Hofstraat 8 in Aalten.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie