HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Bouwen en Ruimtelijke Ordening  |  Bodemonderzoek, aanvraag ontheffing (pdf)

Bodemonderzoek, aanvraag ontheffing (pdf)

Informatie

Met dit formulier verzoekt de eigenaar van een perceel, waarop een Wabo-aanvraag betrekking heeft, om ontheffing van het bodemonderzoek.

Klik op onderstaande link om het formulier te openen en print het uit. Stuur het formulier naar de Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie