HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Bouwen en Ruimtelijke Ordening  |  Bodemonderzoek, aanvraag ontheffing

Bodemonderzoek, aanvraag ontheffing

Informatie

Met dit formulier verzoekt de eigenaar van een perceel, waarop een Wabo-aanvraag betrekking heeft, om ontheffing van het bodemonderzoek.

Online indienen

Klik op hieronder op de knop Aanvraag ontheffing bodemonderzoek om de aanvraag in te dienen.

Aanvraag ontheffing bodemonderzoek

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Schriftelijk indienen

Klik op hieronder op de relevante download voor het pdf bestand. Stuur het formulier naar de Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie