HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Bouwen en Ruimtelijke Ordening  |  Bouw- en sloopwerkzaamheden, kennisgeving start/gereed

Bouw- en sloopwerkzaamheden, kennisgeving start/gereed

Algemeen

Als u bouw- of sloopwerkzaamheden uitvoert dan dient u de start daarvan bij de gemeente te melden. Ook het gereedkomen van deze werkzaamheden moet gemeld worden.

E-formulieren

U kunt de start en het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden digitaal melden. Klik hieronder op de knop om een kennisgeving start bouw/sloop of gereedmelding bouw/sloop door te geven.

Kennisgeving start/gereedmelding bouw of sloop

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie