HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Openbare orde en Veiligheid  |  Collecte / huis-aan-huisactie, melding

Collecte / huis-aan-huisactie, melding

Algemeen

Deze melding is bedoeld voor het houden van inzamelacties van geld of huis-aan-huisacties door verenigingen. De gemeente probeert deze acties zo veel mogelijk te spreiden naar tijd en plaats. Met dit formulier doet u een melding. Voor meer informatie: klik op de volgende  link "Collecte".

E-formulier

U kunt de melding ook rechtstreeks via deze site indienen! Klik hieronder op de knop Melding collecte/huis-aan-huisactie om het elektronisch formulier te openen. Na invulling kunt u het formulier direct opsturen naar de gemeente. Indien gewenst kunt u voor uw eigen administratie het formulier nog uitprinten.

Melding collecte/huis-aan-huisactie

Formulier

U kunt de melding schriftelijk indienen bij de gemeente. Klik op onderstaande link "melding-collecte-of-huis-aan-huis-actie.pdf" om het formulier te openen en print het uit. Stuur het formulier naar de Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie