HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Drank en Horeca  |  Drank- en horecavergunning (model A), aanvraag

Drank- en horecavergunning (model A), aanvraag

Algemeen

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf (art. 3 Drank- en Horecawet) bestemd voor burgers en bedrijven, met uitzondering van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Online aanvragen

Hier online drank- en horecavergunning aanvragen

Klik op onderstaande link om het formulier te openen en print het uit. Stuur het formulier naar de Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Informatie

Lees hier meer informatie over de drank- en horecavergunning.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie