HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Drank en Horeca  |  Drank- en horecavergunning (model A en B), aanvraag

Drank- en horecavergunning (model A en B), aanvraag

Algemeen

Met dit formulier (model A) kunt u een vergunning aanvragen voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf (art. 3 Drank- en Horecawet) bestemd voor burgers en bedrijven, met uitzondering van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Met dit formulier (model B) kunt u een vergunning aanvragen om het horeca- of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 3 Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Informatie

Lees hier meer informatie over de drank- en horecavergunning.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie