HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Drank en Horeca  |  Drank- en horecavergunning (model B), aanvraag

Drank- en horecavergunning (model B), aanvraag

Algemeen

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen om het horeca- of slijtersbedrijf uit te oefenen (art. 3 Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Klik op onderstaande link om het formulier te openen en print het uit. Stuur het formulier naar de Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Informatie

Lees hier meer informatie over de drank- en horecavergunning.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie