HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Burgerzaken  |  Formulieren voor privacyzaken

Formulieren voor privacyzaken

Hieronder vindt u formulieren die te maken hebben met uw privacy.

Online indienen

U kunt uw verzoek ook meteen online indienen. Maak hiervoor gebruik van een van onderstaande e-formulieren. Let op: u moet dan inloggen met uw DigiD.

Verzoek tot correctie en/of aanvulling persoonsgegevens

Verzoek tot inzage persoonsgegevens

Klacht of suggestie m.b.t privacy

Schriftelijk verzoek indienen

Bij de 'Relevante downloads' kunt u een pdf-formulier downloaden, dat u invult en vervolgens kunt u dit inleveren aan onze publieksbalie en zich daarbij met een geldig legitimatiebewijs legitimeren.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Wilt u meer weten over de manier waarop wij met uw privacy omgaan? Lees hierover alles op onze pagina ‘Privacy’

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie