HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Burgerzaken  |  Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

Algemeen

Met onderstaand formulier kunt u online een verzoek indienen om geheimhouding persoonsgegevens.

Aanvragen of intrekken geheimhouding persoonsgegevens

Informatie

Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP).

Het is aan te raden  om ook bij de laatste woongemeente om geheimhouding van de verwijsgegevens te vragen. Deze zijn daar namelijk ook op te vragen.

Aan verzoeken om geheimhouding gegevens zijn geen kosten verbonden.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Schriftelijk indienen

U kunt de aanvraag schriftelijk indienen door onderstaand PDF in te vullen. Stuur het volledig ingevulde formulier naar:

Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie