HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Burgerzaken  |  Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek

Wanneer dient u een verzoek om geheimhouding gegevens in?

Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP).

Hoe dient u een verzoek om geheimhouding gegevens in?

Digitaal

U kunt het verzoek digitaal doorgeven. U hoeft hiervoor dus niet naar het gemeentekantoor te komen.

Aanvragen of intrekken geheimhouding persoonsgegevens

DigiD

Het formulier maakt gebruik van DigiD.

DigiD (spreek uit: ‘die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. U kunt dan met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen

Waar moet u aan denken?

Het is aan te raden ook bij de laatste woongemeente om geheimhouding van de verwijsgegevens te vragen. Deze zijn daar namelijk ook op te vragen.

Kosten?

Aan verzoeken om geheimhouding gegevens zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over geheimhouding van gegevens.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Schriftelijk indienen

Wilt u het verzoek schriftelijk doen? Open dan onderstaand pdf-document en print het uit.

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:

Gemeente Aalten
Team Burgerzaken
Postbus 119
7120 AC Aalten

U kunt het ingevulde formulier ook afgeven aan de balie van het Klant Contact Centrum, Hofstraat 8 in Aalten.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie