HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Zorg en Inkomen  |  Individuele inkomenstoeslag, aanvraag

Individuele inkomenstoeslag, aanvraag

Toelichting

Hier vindt u informatie over de individuele inkomenstoeslag.

Inleveren aanvraagformulier

Klik op onderstaande link om het formulier te openen. Vul het formulier op uw computer in en print het uit. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar de Gemeente Aalten, Team Zorg en Inkomen, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

U kunt het formulier ook afgeven bij het Zorgloket, Hofstraat 8 in Aalten.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie