HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Onderwijs en Welzijn  |  Investeringssubsidie, aanvraag 2020

Investeringssubsidie, aanvraag 2020

Verplicht standaard aanvraagformulier

Voor de jaarlijkse aanvraag tot verlening van een investeringssubsidie is een standaard aanvraagformulier vastgesteld. Dit formulier treft u onderaan deze toelichting in pdf-vorm aan. Klik op de link en print het formulier uit.

Indienen aanvraagformulier

Het volledig ingevulde én ondertekende formulier, voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, moet worden opgestuurd naar:

Gemeente Aalten
Team Welzijn en Onderwijs
Postbus 119
7120 AC Aalten

Informatie

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de productinformatie over het investeringssubsidie.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie