HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Onderwijs en Welzijn  |  Kinderopvang: registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Kinderopvang: registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Aanvraag

In 2010 is er één landelijk register kinderopvang (LRK) gekomen. Dit register is in de plaats van alle gemeentelijke registers kinderopvang gekomen. Een houder moet vanaf 1 januari 2010 voor ieder nieuw gastouderbureau, gastouderopvang, kinderdagverblijf of locatie voor buitenschoolse opvang een aanvraag indienen tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dat kan alleen met de hiervoor bedoelde aanvraagformulieren die nu beschikbaar zijn.

Formulier

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de site van de rijksoverheid.

Inleveren formulier

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de nodige bijlagen, dient te worden opgestuurd aan:
Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

onder vermelding van: aanvraag registratie gastouderopvang.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Zij zullen naar de aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen deze termijn zijn aangevuld, of deze onvolledig of onjuist zijn aangevuld, neemt de gemeente Aalten de aanvraag niet in behandeling.

Informatie

Wilt u meer weten? Bekijk dan de informatie over het Landelijk Register Kinderopvang, of raadpleeg de productinformatie over kinderopvang, registraties en kinderopvangtoeslag.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie