HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Onderwijs en Welzijn  |  Kinderopvang: registratieformulieren

Kinderopvang: registratieformulieren

Algemeen

Met onderstaande formulieren kunt u een aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang indienen.

Aanvraag Exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Aanvraag Exploitatie gastouderbureau

Aanvraag Exploitatie gastouderopvang

U kunt het volledig ingevulde formulier sturen naar:

Gemeente Aalten
Postbus 19
7120 AC Aalten

Informatie

Meer informatie vindt u bij de productbeschrijving Kinderopvang starten.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie