HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Onderwijs en Welzijn  |  Kinderopvang: wijzigingsformulieren

Kinderopvang: wijzigingsformulieren

Algemeen

Voor alle registraties geldt dat u wijzigingen in de gegevens direct moet melden bij de gemeente. Dit dient te gebeuren met de officiƫle wijzigingsformulieren, die u kunt vinden op de website van de rijksoverheid.

Inleveren formulier

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de nodige bijlagen, dient te worden opgestuurd aan:
Gemeente Aalten
Team Welzijn en Onderwijs
Postbus 119
7120 AC Aalten

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Zij zullen naar de aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen deze termijn zijn aangevuld, of deze onvolledig of onjuist zijn aangevuld, neemt de gemeente Aalten de aanvraag niet in behandeling.

Informatie

Wilt u meer weten? Zie de informatie bij aanvraag:

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie