HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Zorg en Inkomen  |  Kindpakket, aanvraag vergoeding

Kindpakket, aanvraag vergoeding

Toelichting

Hier vindt u informatie over het kindpakket (tegemoetkoming schoolkosten voortgezet onderwijs).

Online aanvragen

U kunt de aanvraag hieronder meteen online indienen

Aanvraag vergoeding kindpakket

DigiD

Het formulier maakt gebruik van DigiD.

DigiD (spreek uit: ‘die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. U kunt dan met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Schriftelijk indienen

Klik op onderstaande link Aanvraag vergoeding kindpakket om het formulier te openen. Vul het formulier op uw computer in en print het uit. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar de Gemeente Aalten, Team Zorg en Inkomen, Postbus 119, 7120 AC Aalten.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie