HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Bouwen en Ruimtelijke Ordening  |  Koopsubsidie starterskavel, aanvraag (pdf)

Koopsubsidie starterskavel, aanvraag (pdf)

Toelichting

Op grond van de Verordening koopsubsidie starterskavels gemeente Aalten 2012 kunt u in aanmerking komen voor een koopsubsidie. Met dit formulier vraagt u de subsidie aan.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan hier de uitgebreide informatie over de koopsubsidie.

Indienen formulier

Vul het formulier in en verstuur het naar:

Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC aalten.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. 

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie