HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Milieu  |  Milieu, omgevingsvergunning of melding

Milieu, omgevingsvergunning of melding

Algemeen

Met onderstaand formulier kunt u online een check doen activiteitenbesluit internet module (AIM) of aanvraag doen voor omgevingsvergunning.

Activiteitenbesluit internet Module (AIM)

Omgevingsvergunning

Informatie

Meer informatie vindt u bij de productbeschrijving milieu, omgevingsvergunning of melding.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie