HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Openbare orde en Veiligheid  |  Parkeren caravan aan de openbare weg, aanvraag ontheffing

Parkeren caravan aan de openbare weg, aanvraag ontheffing

Algemeen

Als u een caravan langer dan drie opeenvolgende dagen aan de openbare weg wilt parkeren is ontheffing nodig op grond van de Algemene plaatselijke verordening. Wilt u meer informatie? Klik op de link "Caravan parkeren op de openbare weg".

E-formulier

U kunt de aanvraag meteen elektronisch verzenden. Klik hieronder op de knop Aanvraag parkeerontheffing. Als u het formulier heeft ingevuld kunt u deze meteen elektronisch opsturen; eventueel kunt u voor uw eigen administratie het ingevulde formulier nog uitprinten.

Aanvraag parkeerontheffing

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie