HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Onderwijs en Welzijn  |  Projectsubsidie, aanvraag 2020

Projectsubsidie, aanvraag 2020

Verplicht standaard aanvraagformulier

Voor de jaarlijkse aanvraag tot verlening van een projectsubsidie is een standaard aanvraagformulier vastgesteld. Dit formulier treft u onderaan deze toelichting in pdf-vorm aan. Klik op de link om het formulier te openen en print het uit.

Indienen aanvraagformulier

Het volledig ingevulde én ondertekende formulier, voorzien van de verplicht gestelde bijlagen, moet worden opgestuurd naar:

Gemeente Aalten
Team Welzijn en Onderwijs
Postbus 119
7120 AC Aalten

Informatie

Wilt u meer informatie? Raadpleeg dan de productinformatie over projectsubsidie.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie