HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Burgerzaken  |  Reizen met minderjarige naar buitenland, toestemming

Reizen met minderjarige naar buitenland, toestemming

Toelichting

Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen, hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als zij alleen met hun kind reizen.

Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is geen persoonscontrole, maar naar of vanuit een land buiten dit gebied wel. De Koninklijke Marechaussee moet dan bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt vooral als een kind met slechts 1 volwassene reist en er ernstige redenen zijn om te kijken of er geen sprake is van het onwettig onttrekken aan het ouderlijk gezag.

Verklaring ouderlijk gezag

Nederland verwacht niet van ouders dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat het kind de grens over mag. Wel kan documentatie over het ouderlijk gezag voor een vlottere grenspassage zorgen. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:

  • verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (zie formulieren);
  • recent uittreksel gezagsregister;
  • recent uittreksel GBA;
  • kopie van paspoort van toestemminggevende ouder;
  • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
  • eventueel het ouderschapsplan;
  • eventueel geboorteakte.

Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole.

Met onderstaand formulier (keuze Nederlands of Engels) verleent u toestemming aan de andere partner om te mogen reizen met het minderjarige kind.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie