HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Bouwen en Ruimtelijke Ordening  |  Rioolaansluiting, aanvraag

Rioolaansluiting, aanvraag

Informatie

Wilt u eerst meer informatie over het aanvragen van een rioolaansluiting? Raadpleeg dan de productomschrijving "Rioolaansluiting aanvragen".

Online indienen:

U kunt het formulier ook meteen online indienen. Klik daarvoor hieronder op de knop Aanvraag aansluiting op het gemeenteriool of op de knop Aanvraag tijdelijke aansluiting op riolering voor bronneringswater.

Aanvraag aansluiting op het gemeenteriool

Aanvraag tijdelijke aansluiting op riolering voor bronneringswater

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Schriftelijke aanvraag

Wilt u de aanvraag schriftelijk indienen? Download dan het formulier dat u hieronder aantreft en print het uit.

Stuur het ingevulde formulier naar:
Gemeente Aalten
team Beheer Openbare Ruimte
Postbus 119
7120 AC Aalten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie