HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Burgerzaken  |  Uittreksel persoonsgegevens BRP, machtiging aanvraag (pdf)

Uittreksel persoonsgegevens BRP, machtiging aanvraag (pdf)

Open onderstaand document en print het uit. U gaat met het ingevulde machtigingsformulier naar het Klant Contact Centrum, Hofstraat 8 in Aalten om een uittreksel aan te vragen.

Kosten

Let op! Hier zijn kosten aan verbonden. Zie voor meer informatie de productinformatie over het uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie