HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Burgerzaken  |  Vertrek naar het buitenland melden

Vertrek naar het buitenland melden

Wanneer doet u een melding van vertrek naar het buitenland?

Als u naar het buitenland vertrekt en naar redelijke verwachting gedurende minstens één jaar ten minste tweederde van de tijd buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen.

Hoe meldt u vertrek naar het buitenland?

Digitaal

U kunt het vertrek naar het buitenland digitaal doorgeven. U hoeft hiervoor dus niet naar het gemeentekantoor te komen. Klik hier voor het digitaal doorgeven.

DigiD

Het formulier maakt gebruik van DigiD.

DigiD (spreek uit: ‘die-gie-dee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. U kunt dan met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Schriftelijk doorgeven

Wilt u het vertrek naar het buitenland schriftelijk doen? Open dan onderstaand pdf-document en print het uit.

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:
Gemeente Aalten
Team Burgerzaken
Postbus 119
7120 AC Aalten

U kunt het ingevulde formulier ook afgeven aan de balie van het Klant Contact Centrum, Hofstraat 8 in Aalten.

Kosten?

Aan het melden van vertrek naar het buitenland zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie over vertrek naar het buitenland.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Verhuizing naar buitenland online melden

Relevante downloads

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie