HOME  |  Inwoners  |  Formulieren  |  Openbare orde en Veiligheid  |  Vragenformulier Wet Bibob

Vragenformulier Wet Bibob

Informatie

Wanneer u in de gemeente Aalten als nieuw te vestigen ondernemer een horecabedrijf wilt starten, moet u bij de gemeente een Drank- en Horecavergunning of een exploitatievergunning aanvragen. U moet dan ook een vragenformulier Wet Bibob invullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft bestuursorganen de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren.

Indienen formulier

Open onderstaand pdf-document en print het uit. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:
Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie