HOME  |  Inwoners  |  Gemeente Aalten zoekt een nieuwe burgemeester

Gemeente Aalten zoekt een nieuwe burgemeester

Inwoners en ondernemers zoeken samen met de gemeenteraad van Aalten een nieuwe burgemeester. Ben u geïnteresseerd in de vacature? Via de link hieronder vindt u informatie voor kandidaten. Reageren kan tot en met vrijdag 7 april 2017.

Informatie voor geïnteresseerden vacature burgemeester

Op 17 januari is burgemeester Bert Berghoef met pensioen gegaan. Arnold Gerritsen is nu waarnemend burgemeester en blijft dat totdat er een nieuwe burgemeester is benoemd. Maar hoe werkt dat eigenlijk en wie spelen er allemaal een rol bij de benoeming van de nieuwe burgemeester? Hieronder kunt u lezen wat er zoal komt kijken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Het gehele proces wordt – vereenvoudigd – ook weergegeven in deze infographic.

Profielschets

De procedure begint met het vaststellen van een profielschets. De profielschets is de vacaturetekst. In de profielschets staat wat voor een type burgemeester de gemeente Aalten zoekt en wat zij of hij moet kunnen. Alle inwoners van de gemeente Aalten konden Met een keuze uit 10 stellingen en een open vraag aangeven wat voor type burgemeester zij graag in de gemeente Aalten zouden zien. 454 inwoners hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten van deze inwonerraadpleging zijn meegenomen in de profielschets.

De profielschets wordt door de gemeenteraad vastgesteld in een openbare raadsvergadering, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, de heer Clemens Cornielje. De Commissaris kan de gemeenteraad vragen om verduidelijking van de profielschets.

Een verkorte weergave van de profielschets is te zien in een filmpje 'Gemeente Aalten zoekt een nieuwe burgemeester'.

Vacature en solliciteren

Als de profielschets is vastgesteld, wordt de vacature opengesteld. Iedereen kan solliciteren. Sollicitatiebrieven komen binnen bij de Commissaris van de Koning. Hij maakt een eerste selectie van geschikte kandidaten. Hij vraagt informatie over de kandidaten op en gaat met de geschiktste kandidaten in gesprek.

De vertrouwenscommissie

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming van een burgemeester. Maar omdat het ondoenlijk is om met 21 raadsleden op zoek te gaan naar een burgemeester, wordt er een vertrouwenscommissie ingesteld. De vertrouwenscommissie bestaat uit zeven raadsleden (van iedere fractie één). De vertrouwenscommissie wordt geadviseerd door twee wethouders en ondersteund door de griffier en de gemeentesecretaris. De vertrouwenscommissie en de Commissaris nemen samen de sollicitanten door. Vervolgens besluit de vertrouwenscommissie welke sollicitanten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 6 maart 2017 de volgende raadsleden in de vertrouwenscommissie benoemd:

  • De heer Patrick Frenken, namens de CDA-fractie
  • De heer Alex Walter, namens de fractie van GemeenteBelangen
  • De heer Joop Wikkerink, namens de fractie van de Progressieve Partij
  • De heer Johan Pennings, namens de fractie van de ChristenUnie
  • De heer Martin Veldhuizen, namens de VVD-fractie (voorzitter vertrouwenscommissie)
  • De heer Henk Meerdink, namens de fractie van HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging
  • De heer Rudi ter Maat, namens de PvdA-fractie

  • Adviseurs: wethouder Ted Kok en wethouder Henk Rijks.
  • Secretaris: de heer Marcel Fiering (griffier)
  • Plaatsvervangend secretaris: de heer Jan Nobel (gemeentesecretaris)

Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert gesprekken met een aantal sollicitanten. Dat kunnen ook meerdere gesprekken per sollicitant zijn. Soms wordt er ook een assessment gehouden.

Uitkomst gesprekken

Na de sollicitatiegesprekken beslist de vertrouwenscommissie welke sollicitant zij het liefst als burgemeester zou zien. De vertrouwenscommissie schrijft een rapport waarin staat wat ze heeft gedaan, welke sollicitant de voorkeur heeft en waarom. Over dat rapport en de voorkeurssollicitant heeft de vertrouwenscommissie een gesprek met de Commissaris van de Koning.

Niet openbare raadsvergadering

De leden van de gemeenteraad die niet in de vertrouwenscommissie zitten, kunnen het rapport inzien. Vervolgens is er een raadsvergadering. Deze vergadering is niet openbaar, maar besloten. In die vergadering vertellen de leden van de vertrouwenscommissie waarom nu net deze sollicitant de voorkeur krijgt. De gemeenteraad beslist of ze de aanbeveling van de vertrouwenscommissie overneemt. Dat is vaak wel het geval.

Voordracht

Nog dezelfde avond - na de besloten vergadering – wordt bekend gemaakt welke sollicitant de gemeenteraad voordraagt als burgemeester van gemeente Aalten. Namen van andere kandidaten worden nooit bekend gemaakt.

De benoeming

De gemeenteraad zendt zijn aanbeveling, met het advies van de Commissaris van de Koning, aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Ministerie volgt meestal de aanbeveling van de gemeenteraad. Het Ministerie heeft vier maanden de tijd om de beoogd burgemeester ook echt voor te dragen voor benoeming. De benoeming gebeurt door de Koning. Een burgemeester wordt voor een periode van zes jaar benoemd.

Installatie nieuwe burgemeester

We verwachten dat de nieuwe burgemeester van Aalten eind 2017 door de Commissaris van de Koning tijdens een speciale raadsvergadering – de installatievergadering – kan worden beëdigd. Datum, tijdstip en locatie moeten nog worden bepaald.

Waarom is alles zo geheim?

Een groot deel van de inhoud van de procedure is geheim. Zodra de profielschets is vastgesteld en mensen kunnen solliciteren, gaat de geheimhouding in. Vanaf dat moment weten alleen de vertrouwenscommissie en de Commissaris wat er precies gebeurt. De geheimhouding is om de sollicitanten te beschermen. Dat geldt natuurlijk ook in andere ‘gewone’ sollicitatieprocedures. Niemand vindt het leuk als zijn sollicitatie onverwacht uitlekt. Omdat een burgemeestersvacature vaak door de pers gevolgd wordt, is hiervoor de geheimhouding in de wet vastgelegd.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie