HOME  |  Inwoners  |  Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners die chronisch ziek zijn of  beperkingen ervaren, bijvoorbeeld door een handicap of hun leeftijd. De nieuwe Wmo is erop gericht iedereen te laten deelnemen in onze samenleving. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, wanneer dat alleen of met hulp van mensen in de omgeving niet (meer) lukt. Als u problemen ondervindt in uw dagelijks leven en hulp of ondersteuning nodig heeft, kunt u zich melden bij het Zorgloket.

Hoe krijgt u hulp?

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen. Het kan ook een individuele voorziening zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen. Welke hulp u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is dus altijd maatwerk.

Voor al uw vragen over hulp en ondersteuning kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer (0543) 49 33 33. Vraagt u naar de Wmo-consulent. Mailen kan ook: gemeente@aalten.nl.


Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie