HOME  |  Inwoners  |  Nultredenwoning

Nultredenwoning

Een van de belangrijke pijlers uit de woonvisie 2021-2026 is aandacht voor wonen met zorg. Het aandeel oudere inwoners wordt steeds groter. Het rijksbeleid is er opgericht om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit betekent dat de gemeente Aalten streeft naar een woningvoorraad die het zelfstandig thuis wonen zo goed mogelijk faciliteert en zo comfortabel mogelijk maakt. Nultredenwoningen, ofwel een woning die goed toe- en doorgankelijk is met een rollator en rolstoel is daarbij een belangrijke voorwaarde. Voor nieuwbouw geldt in de gemeente Aalten dan ook een vastgesteld programma van eisen op dit thema. De richtlijn incl. checklist is toegevoegd in de bijlage.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie