HOME  |  Inwoners  |  Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling

Een platteland waar iedereen met veel plezier woont, werkt en/of recreëert. Dit is waar de gemeente Aalten samen met u aan wil werken.

boerderij tegen bosrand

We voeren een actief beleid om het platteland aantrekkelijk te houden voor de verschillende functies. Dit beleid staat onder andere in het landschapsontwikkelingsplan en de beleidsnotitie plattelandsontwikkeling. We werken aan het behouden en versterken van het kenmerkende kleinschalige landschap en de bos- en natuurgebieden. Daarnaast willen we ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor (agrarische) bedrijven. Bovendien moeten mensen in het buitengebied kunnen wonen en recreëren.

Dit krijgen we alleen voor elkaar door samenwerking met alle partijen in het buitengebied. Voor de versterking van het landschap bestaan een aantal subsidiemogelijkheden. Onder het kopje ‘subsidies’ vindt u hierover meer informatie.

In 2018 zijn er keukentafelgesprekken gevoerd met agrariërs over hun bedrijfssituatie en toekomstplannen. Lees hier de rapportage hiervan.

Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan de versterking van het landschap of de ontwikkeling van het platteland in de gemeente Aalten, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Oonk via tel. (0543) 49 33 33 of via e-mail gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie