HOME  |  Inwoners  |  Privacy  |  Foto's en beeldopnames

Foto's en beeldopnames

Privacywet

Foto’s en beeldopnames zijn persoonsgegevens volgens de nieuwe privacywet: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Waarom maken wij foto’s en beeldopnames?

Als gemeente maken wij foto’s en beeldopnames over wat er in onze gemeente speelt en wat wij als gemeente doen. Zo organiseren wij verschillende informatie-, voorlichtings-, inloop- en andere bijeenkomsten over diverse onderwerpen en projecten. Daarnaast zijn wij ook deelnemer bij beurzen, markten, congressen, bedrijfsbezoeken, regionale bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden. Als gemeente maken wij ook foto’s en beeldopnames van de evenementen in onze gemeente. Ook kunt u denken aan werkzaamheden die wij in de openbare ruimte verrichten, uitreiking van koninklijke onderscheidingen of eremedaille, herdenkingen, openingen en feestelijke bijeenkomsten door een lid van het college, maar ook vergaderingen van de gemeenteraad, de RTG en soms ook B&W.

Wij gebruiken de foto’s en de beeldopnames alleen voor onze eigen communicatie. Denk hierbij aan folders, posters, de website, Facebookpagina en Twitter. Wij geven deze foto’s en beeldopnames niet aan andere organisaties of bedrijven.

Wanneer vragen wij wél om uw toestemming

Als u als enige of slechts met een paar andere mensen vol in beeld staat, vragen wij u toestemming voor het gebruik van de foto of beeldopname. De fotograaf geeft u een toestemmingsformulier van de gemeente. Op dit toestemmingsformulier kunt u aangeven of wij de foto of beeldopname mogen gebruiken en op welke kanalen wij dit mogen plaatsen. Voor kinderen tot 16 jaar vragen wij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers om toestemming. U bent niet verplicht om toestemming te geven en uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. U kunt hiervoor een brief sturen of een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.  

Wanneer vragen wij niet om uw toestemming

In sommige gevallen kunnen wij niet van iedereen persoonlijk toestemming vragen. U staat bijvoorbeeld met heel veel mensen op een foto of een beeldopname. Ook kunt u als toevallige voorbijganger op een foto of beeldopname staan. Wij maken altijd van tevoren duidelijk kenbaar dat er foto’s of beeldopnames worden gemaakt. Wilt u niet op de foto of op een beeldopname, geeft u dit dan aan. Dan houden wij hier rekening mee. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. Wij letten goed op bij welke onderwerpen wij dit soort foto’s en beeldopnames gebruiken.

Soms maken we beeldopnames

Dit doen wij om degene die om een of andere reden niet in staat is om fysiek aanwezig te zijn, op deze manier toch te laten deelnemen. Ook hier geldt dat als u niet gefilmd wilt worden, u dit van tevoren kunt aangeven. Wij houden hier dan rekening mee.

Bezwaar tegen een foto of beeldopname

Heeft u toestemming gegeven voor het gebruiken van een foto waar u op staat, maar wilt u de toestemming intrekken? Of heeft u bezwaar tegen een foto die wij van u gemaakt hebben? Wilt u dat wij een foto waar u op staat verwijderen? Neemt u dan contact op met ons.

Gemeente Aalten
t.a.v. de privacycoördinator
Postbus 119
7120 AC Aalten
Tel. (0543) 49 33 33
gemeente@aalten.nl

Klachten

Indien u een klacht of een suggestie heeft over het gebruik van uw foto, dan kunt u hieronder online een melding doen. Wij kijken dan samen met u, hoe we dit op kunnen lossen.

Melden van een Klacht of suggestie

De gemeente Aalten heeft een Functionaris Gegevensbescherming, mevrouw A.Nas. Voor klachten kunt u ook met haar contact opnemen door een mail te sturen naar gemeente@aalten.nl. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u zich met een klacht ook melden bij landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20-08-2021.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie