HOME  |  Inwoners  |  Regionale en lokale woonagenda 2015 - 2025

Regionale en lokale woonagenda 2015 - 2025

Op 26 mei 2015 heeft de gemeenteraad de Regionale Woonagenda 2015-2025 vastgesteld. Deze agenda is het resultaat van evaluatie van de Regionale Woonvisie uit 2010 die was bedoeld voor de periode 2010-2020.

De doelstellingen/ambities van deze agenda zijn in het kort om:

  1. in 2025 voldoende woningen te hebben voor de bewoners en woningzoekenden zowel qua  prijs als kwaliteit;
  2. nu verlaging met 10% op netto toevoegingen woningen, in periode 2015-2025 nog maximaal 3145 woningen toevoegen;
  3. slopen van woningen, maatwerk qua termijn per kern;
  4. leegstand in de woningvoorraad terugbrengen tot  2% (de gewone mutatieleegstand);
  5. streven op waardebehoud van de bestaande woningvoorraad;
  6. leefbaarheidsscore (Lemon) op zelfde niveau te houden als in 2013;
  7. voldoende kwalitatief hoogwaardige en bereikbare maatschappelijke voorzieningen om in de behoefte van de inwoners te voorzien;
  8. te werken richting een energieneutrale Achterhoek door verduurzamen bestaande woningvoorraad.

Op 16 februari 2016 heeft de gemeenteraad de nota 'Gemeente Aalten geeft je de ruimte' vastgesteld. Deze lokale uitwerking is bedoeld om te voorzien in voldoende concreet lokaal beleid en is aanvullend aan het al vastgestelde regionale beleid. 

De relevante rapportages treft u hieronder aan.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie