HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Beleidsregels tijdelijke bewoning van recreatieobjecten in de gemeente Aalten

Beleidsregels tijdelijke bewoning van recreatieobjecten in de gemeente Aalten

Burgemeester en wethouders hebben op 13 januari 2022 de beleidsregels ‘tijdelijke bewoning van recreatieobjecten’ vastgesteld.

Deze beleidsregels zijn opgesteld nadat de gemeenteraad op dit punt een raadsmotie heeft aangenomen. De gespannen situatie op de woningmarkt heeft daartoe aanleiding gegeven. 

Het tijdelijk bewonen van recreatieobjecten wordt toegestaan [met het verlenen van een omgevingsvergunning] in die gevallen waarbij sprake is van:

  1. een verbouwing of calamiteit;
  2. een overbruggingsperiode tussen de verkoop van de ene woning en de oplevering van de andere woning;
  3. van een echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of andere vorm van ontbinding van een duurzame relatie behoefte is aan tijdelijke woonruimte.

De regeling staat slechts open voor de inwoners van de gemeente Aalten, maar in bepaalde gevallen kunnen ook toekomstige inwoners hierop een beroep doen.

Het gaat daarbij veelal om solitaire recreatiewoningen in het landelijk gebied. Op de recreatieparken mag een beperkt aantal woningen voor dit doel worden gebruikt. Op die wijze blijf het recreatieve aspect toonaangevend op de parken. Ook is toestemming vereist van de eigenaren van de recreatiewoningen of parkexploitanten.

Van betrokkenen wordt verwacht dat zij -indien van toepassing- actief op zoek gaan naar passende permanente huisvesting. Bewoning wordt namelijk slechts voor een periode van 1,5 jaar toegestaan en wordt niet verlengd.

Deze beleidsregels treden in werking op de dag van deze bekendmaking.

De beleidsregels zijn te raadplegen in onderstaand document.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie