HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012, uitwerking De Buitenplaats

Bestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012, uitwerking De Buitenplaats

Met ingang van 7 februari 2018 ligt gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan “Kern Dinxperlo 2012, uitwerking De Buitenplaats” ter inzage. Dit plan maakt de bouw van twee woningen met bijgebouw en de landschappelijke inpassing in de vorm van (ruig) grasland, bos, houtsingels, boomgaard en een herinrichting van de Snijders Veerbeek mogelijk op hoek Terborgseweg / Lage Heurnseweg in Dinxperlo.

Inzien

Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.UP00004-ON01). U kunt via gemeentedocumenten de digitale bestanden van het plan verkrijgen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 Aalten)

Zienswijze

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kern Dinxperlo 2012, uitwerking De Buitenplaats”.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie