HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Extra inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind

Extra inspraak ontwerp Uitnodigingskader zon en wind

De energietransitie uit het Klimaatakkoord leidt tot grote opgaven voor duurzame energiewinning op land. Om aan die opgaven te kunnen voldoen, hebben wij het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind opgesteld. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Vanaf 30 september heeft gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader ter inzage gelegen en kon iedereen een inspraakreactie indienen.

Wij hebben uitgebreid gecommuniceerd over inspraak op het ontwerp Uitnodigingskader. Desondanks is ons gebleken dat lang niet iedereen op de hoogte was van het ontwerp Uitnodigingskader en de inspraakmogelijkheid. Dat door de coronamaatregelen mensen elkaar zo weinig mogelijk ontmoeten, zal daarbij zeker een rol hebben gespeeld. Daarom is besloten tot een extra inspraakperiode van zes weken.

Inspraakreactie

Iedereen kan in die inspraakperiode (alsnog) een inspraakreactie indienen of de eerder ingezonden inspraakreactie aanvullen. In de eerste weken van de nieuwe inspraakperiode willen we een inspraakbijeenkomst houden. Wanneer de nieuwe inspraakperiode start en hoe een inspraakbijeenkomst vorm krijgt, weten we nu nog niet. De actuele ontwikkelingen met betrekking tot corona zijn hierbij leidend. Wij zullen de aanvang van de inspraakperiode te zijner tijd aankondigen in de lokale kranten en op deze website. 

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie