HOME  |  Inwoners  |  Ruimtelijke plannen  |  Ruimtelijke Plannen – in voorbereiding/procedure  |  Ontwerpbestemmingsplan Kern Aalten, herziening 2022

Ontwerpbestemmingsplan Kern Aalten, herziening 2022

Met ingang van 28 april 2022 ligt gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan Kern Aalten, herziening 2022 ter inzage. Dit plan maakt de herziening van het geldende bestemmingsplan 'Kern Aalten 2011' mogelijk op diverse locaties in Aalten.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de locaties (met korte omschrijving) die zijn opgenomen in deze herziening.

 1. Bredevoortsestraatweg 24: bestemming wijzigen van 'detailhandel' naar 'wonen'
 2. Bredevoortsestraatweg 31-31a: bestemming wijzigen van 'detailhandel' naar 'wonen'
 3. Bredevoortsestraatweg 39: bestemming wijzigen van 'detailhandel' naar 'wonen' met functieaanduiding 'kantoor/dienstverlening'
 4. Bredevoortsestraatweg 70-72: bestemming wijzigen van 'bedrijf' met aanduiding 'bedrijfswoning' naar 'wonen'
 5. Bulsinkkamp: bestemming wijzigen van 'groen' naar 'wonen' en ‘verkeer en verblijfsgebied'
 6. Damstraat 1: bestemming wijzigen van 'detailhandel' naar 'wonen'
 7. Damstraat ong.: bouwvlak opnemen ten behoeve van vrijstaande woning
 8. De Hoven 2: bestemming wijzigen van 'maatschappelijk' naar 'cultuur en ontspanning' met de functieaanduiding 'dansschool' en 'bedrijfswoning'
 9. Dijkstraat-Admiraal de Ruyterstraat: bestemming wijzigen van 'groen' naar 'verkeer en verblijfsgebied'
 10. Dijkstraat 24: bestemming wijzigen van 'gemengd' naar 'wonen'
 11. Dijkstraat 48: bestemming wijzigen van 'gemengd' naar 'wonen'
 12. Dijkstraat 62A: bestemming wijzigen van 'horeca' naar 'gemengd'
 13. Eerste Broekdijk 102 - 108: bouwvlak wijzigen, aanduidingen bedrijfswoning vervallen
 14. Haartsestraat 10: bestemming wijzigingen van 'centrum-aanloopgebied' naar 'wonen' met functieaanduiding 'centrumfunctie'
 15. Haartsestraat 16: bestemming wijzigen van 'centrum-aanloopgebied' naar 'wonen'                                               
 16. Hoekstraat 10: bestemming wijzigen van 'wonen' en 'tuin' in 'centrum aanloopgebied' met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – achtererf'
 17. Hogestraat 15: bestemming wijzigen van 'centrum-kernwinkelgebied' naar 'wonen'
 18. Hogestraat 21: bestemming wijzigen van 'centrum-kernwinkelgebied' naar 'wonen'
 19. Hogestraat 65: bestemming wijzigen van 'detailhandel' naar 'wonen'
 20. Hogestraat 93: bestemming wijzigen van 'bedrijf'' met aanduiding 'bedrijfswoning' naar 'wonen' met de aanduiding 'twee-aaneen'
 21. Industriestraat 1: bestemming wijzigen van 'bedrijf' naar 'dienstverlening'
 22. Koeweide 2-16: bestemming 'wonen gestapeld' en in bouwvlak aanduiding 'gemengd' toevoegen
 23. Kriegerdreef 27: bouwvlak opnemen ten behoeve van aanduiding twee-aaneen
 24. Landstraat 49a: bestemming wijzigen van 'centrum-kernwinkelgebied' naar 'wonen'
 25. Lichtenvoordsestraatweg 2-2a: bestemming wijzigen van 'gemengd' naar 'wonen'
 26. Lichtenvoordsestraatweg 10a,12-12a: bestemming wijzigen van 'detailhandel' naar 'wonen'
 27. Ludgerstraat 2: bestemming wijzigen van 'maatschappelijk' naar 'wonen'
 28. Nassaustraat 2: bestemming wijzigen van 'maatschappelijk' met aanduiding 'bedrijfswoning' naar 'wonen'
 29. Oosterkerkstraat ong.: bestemming wijzigen van 'maatschappelijk' naar 'verkeer en verblijfsgebied'
 30. Piet Heinstraat ong.: bouwvlak opnemen ten behoeve van vrijstaande woning
 31. Smitskamp 15a: bouwvlak opnemen ten behoeve van vrijstaande woning
 32. Stationsstraat 8: bestemming wijzigen van 'maatschappelijk' en 'verkeer' naar 'recreatie – verblijfsrecreatie'
 33. Stationsstraat 38 en 40: bestemming wijzigen van 'verkeer - railverkeer' naar 'gemengd'
 34. Diverse locaties: wijzigen bestemming 'groen' in 'wonen' (zonder bouwvlak) ten behoeve van verkoop openbaar groen

Inzien

Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00101-ON01). U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten).

Zienswijze

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad, postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kern Aalten, herziening 2022”.

Wilt u ondersteuning bij het inzien van bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via ons Klant Contact Centrum, telefoon (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@aalten.nl.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie