HOME  |  Inwoners  |  Uuthuuskes in kleine kernen

Uuthuuskes in kleine kernen

Er komen tien tijdelijke, kleine flex-huurwoningen, verdeeld over vijf kleine kernen. We noemen deze flexwoningen ‘Uuthuuskes’; ze zijn bestemd voor jongeren die een sociaal en/of maatschappelijke binding hebben met De Haart, De Heurne, Lintelo, IJzerlo of Barlo en ‘op zichzelf’ willen gaan wonen.

Tijdelijke kleine flexwoningen dichten het gat op de woningmarkt voor jongeren die geen huis kunnen vinden in de huidige overspannen woningmarkt. Zo houden we de jongere generatie vast in de regio en voorkomen we uitstroom. De gemeenteraad besloot 7 juli 2020 dat er tien woningen gekocht en geplaatst kunnen worden in de gemeente Aalten.

U kunt de online lancering van de eerste Uuthuuskes terug kijken. Hier wordt in het kort door de betrokken partijen toelichting gegeven op het proces en op de vraag ‘wat maakt een Uuthuuske nu zo bijzonder?’. Ook is het unieke productie- en bouwproces van de Uuthuuskes te zien. Er is ook een aftermovie beschikbaar, hierin ziet en hoort u in het kort wat een Uuthuuske is.

Achterhoekse wooncoöperatie

De Uuthuuskes worden beheerd door een voor dit doel opgerichte wooncoöperatie. Uitgifte van de tijdelijke huurwoningen loopt via de belangenverenigingen in de kleine kernen. Geïnteresseerde jongeren kunnen zich daar melden. Het is de bedoeling vanaf september/oktober de woningen te kunnen toewijzen. De beschikbaarheid van de Uuthuuskes is afhankelijk van de levertijd van de bouwer van de flexwoningen. De eerste jongeren nemen hun intrek in een Uuthuuske eind mei 2021.

Regiodeal

De coöperatie wordt mede gefinancierd door de Regio Deal, gemeente Aalten, gemeente Berkelland, provincie Gelderland, ProWonen, LVKK en Vereniging DKK Gelderland. Een tweede pilot voor jongeren én ouderen die kleiner willen wonen, wordt uitgevoerd in Rekken, gemeente Berkelland.

Veel gestelde vragen en antwoorden over de 'Uuthuuskes'

Wat is een Uuthuuske?
Een Uuthuuske is een kleine betaalbare tijdelijke huurwoning, de woningen zijn geschikt voor 1 tot 2 personen.

Waar komen de Uuthuuskes?
De bedoeling is dat er in de kleine kernen (De Haart, De Heurne, Barlo, Lintelo en IJzerlo) ca. 2 Uuthuuskes worden geplaatst.

Voor wie zijn de Uuthuuskes?
De woningen zijn bedoeld voor starters/jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met de kleine kern. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om jongeren die woonachtig zijn (geweest) in de betreffende kern, actief zijn bij een vereniging of werken in de kern of directe omgeving.

Wat kosten de Uuthuuskes?
De huurprijs  zal  € 525,- per maand bedragen excl. servicekosten.

Hoe lang mag je wonen in een Uuthuuske?
De woningen worden verhuurd middels een jongerencontract. Dit betekent dat als je jonger bent dan 28, je maximaal 5 jaar mag huren. Ben je 28 jaar of ouder? Dan krijg je een huurcontract van maximaal 2 jaar.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor een Uuthuuske?
De toewijzing van de woningen verloopt via de lokale afdeling binnen de kleine kern. De lokale afdeling is de belangenvereniging van de kleine kern, die lid is geworden van de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC). Heb je belangstelling? Meld je dan, met een korte motivatie, bij de betreffende belangenvereniging.

Wanneer worden de Uuthuuskes gebouwd?
De eerste Uuthuuskes zijn geplaatst op 11 en 12 mei 2021 in de Haart. Lintelo, de Heurne en IJzerlo volgen in de maanden mei, juni en juli. Voor Barlo zijn de plannen nog in voorbereiding.

Wie is de verhuurder van de Uuthuuskes?
De woningen worden verhuurd door de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC). AWC is een initiatief van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland. Op deze manier is het mogelijk om woningen beschikbaar te hebben en te houden voor lokale jongeren.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Zodra er meer informatie bekend is, verschijnt dit op onze website en die van de vereniging DKK Gelderland

Daarnaast kun je contact opnemen met de betreffende belangenvereniging uit de kleine kernen.

Heurns Belang

Haarts Belang

Barlo’s Belang

Lintelo’s belang

IJzerlo Ons aller belang

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie