HOME  |  Inwoners  |  Uw privacy, onze verantwoordelijkheid!

Uw privacy, onze verantwoordelijkheid!

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u bij ons een product aanvraagt zoals bijvoorbeeld een paspoort, bouwvergunning of gebruik maakt van een rolstoel.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy en we behandelen uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze nodig zijn en bewaren ze ook niet langer dan nodig is tenzij de wet dit voorgeschrijft. Kijkt u eens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens daar vindt u alle regels.

Gebruik gegevens via onze website

U kunt steeds meer producten en diensten via onze website aanvragen, de AVG geldt ook hiervoor. Dit betekent dat ook uw persoonsgegevens die u via internet verstrekt onder deze wet vallen.

Als u een contact- of aanvraagformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de gegevens nodig zijn voor de beantwoording en afhandeling daarvan, of zolang het wettelijk moet.

Toestemming voor het verwerken en delen van gegevens en het intrekken van de toestemming

Voordat wij uw persoonsgegevens gebruiken, leggen wij u uit waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. In sommige gevallen vragen we uw toestemming hiervoor. In bepaalde situaties kunnen onze medewerkers u vragen of uw gegevens gedeeld mogen met bijvoorbeeld: (interne/externe) collega’s of (overheids)instanties. Voordat wij in dit soort situaties gegevens van u aan een collega of instantie doorgeven vragen wij u om toestemming. Als u toestemming heeft gegeven, kunt u die ook weer intrekken. Wilt u uw toestemming intrekken neemt u dan contact met ons op.

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Aalten

Een van de doelen van de AVG is transparantie. Dit betekent dat u heel makkelijk moet kunnen zien welke gegevens wij van u verzamelen, verwerken en waarom. Wij hebben voor u een lijst gemaakt van al deze (persoons)gegevens (Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens). Onderaan de pagina vindt u dit register. In het register is per gemeentelijke taak of product beschreven welke persoonsgegevens van u wij hiervoor gebruiken. Vaak hebt u deze gegevens bij de aanvraag zelf verstrekt, maar ook maken wij gebruik van uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Denkt u bijvoorbeeld aan de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

De Basisregistratie Personen en privacy

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens die niet zomaar voor iedereen openbaar zijn. Wij bewaken uw privacy zorgvuldig en gebruiken uw gegevens alleen om onze taken goed uit te voeren. Niet alleen de gemeente gebruikt de BRP. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de pensioenfondsen gebruiken ook de gegevens uit de BRP voor hun taken. De Basisregistratie Personen (BRP) kent eigen privacyregels. Zo kunt u bijvoorbeeld de gemeente vragen om uw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. Wilt u meer informatie over de mogelijkheid tot de geheimhouding van uw persoonsgegevens? Lees dan de informatie op deze website. U kunt geheimhouding direct (online met DigiD) aanvragen. U kunt ook een aanvraagformulier downloaden om per post in te sturen.

Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens in de BRP, wanneer kan dat?

U kunt de gemeente vragen bepaalde gegevens te verwijderen. Dat kan alleen bij gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om onbevoegde toegang, verlies, en misbruik met persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid. De manier waarop wij dit moeten doen staat in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Uw rechten

Inzien, corrigeren of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of verwijderen. U kunt schriftelijk een verzoek doen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of (daar waar mogelijk) te laten verwijderen. Wilt u hierover meer weten? Zie dan onze uitgebreide informatie over uw rechten, hier vindt u ook het aanvraagformulier waarmee u uw verzoek kunt doen

Overdragen van gegevens

Ook hebt u het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens). Dit betekent dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Het doel is dat u uw gegevens makkelijk in een andere omgeving kunt hergebruiken. Kijk hier voor meer informatie.  Als u verhuist naar een andere gemeente dan worden uw gegevens automatisch aan  de nieuwe gemeente doorgestuurd zodra u daar aangifte van verhuizing heeft gedaan.

Legitimeren

U moet zich wel legitimeren als u uw gegevens wilt inzien, corrigeren, laten verwijderen of opvragen. Het is om privacyredenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Wilt u hierover meer weten neem dan contact met ons op, onze medewerkers helpen u hier graag mee.

Opslag van gegevens binnen de EU

Wij verwerken uw gegevens binnen de EU. Mocht er om een goede reden toch gekozen worden om gegevens buiten de EU op te slaan, dan gebruiken wij dezelfde eisen voor veiligheid en zekerheid van uw gegevens. Als wij gegevens opslaan buiten de EU zullen wij deze nadrukkelijk noemen in ons openbare register verwerkingen persoonsgegevens (zie onderaan deze pagina).

Cookies

De 'Cookiewet'

De Telecommunicatiewet gaat in Nederland over het gebruik van cookies en wordt daarom ook wel de Cookiewet genoemd.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd.

Geen toestemming nodig voor analytische cookies

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op uw privacy maken (dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken) is uw toestemming niet nodig. Onze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Hiermee kunnen wij onze website verbeteren. De cookies hebben geen negatieve gevolgen voor uw privacy.

Cameratoezicht gemeentelijke gebouwen

Wij hebben verschillende panden waar gebruik wordt gemaakt van camerabewaking. Het gaat om het gemeentehuis op de Markt 7 en het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten en in de Eurohal Europastraat 2 in Dinxperlo. We hebben een protocol cameratoezicht waarin staat hoe wij omgaan met de camerabeelden (zie document onderaan de pagina).

Facebook en Twitter

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Klachten over uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Hebt u ondanks dat toch klachten over de manier waarop wij met uw privacy omgaan? Dan kunt u contact opnemen met onze coördinator privacy mevrouw Annelies te Booij of met de (onafhankelijke) functionaris gegevensbescherming mevrouw Anne-Marie Nas. Ook kunt u uw klacht online melden.

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) 

Anne-Marie Nas
E: fg@aalten.nl
T: (0314) 37 73 77

Onze privacycoördinator

Annelies te Booij
E: gemeente@aalten.nl
T: (0543) 49 33 33

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie