HOME  |  Inwoners  |  Uw privacy, onze verantwoordelijkheid!

Uw privacy, onze verantwoordelijkheid!

Wet bescherming persoonsgegevens

Organisaties zoals de gemeente Aalten gebruiken veel persoonsgegevens. De belangrijkste regels voor het gebruik van persoonsgegevens in Nederland zijn (nu nog) vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Kijkt u eens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens wat de belangrijkste regels zijn.

Per 25 mei 2018 is binnen Europa de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens door gemeente Aalten

Een van de uitgangspunten van de Wbp is transparantie. Dit betekent dat u als burger heel eenvoudig moet kunnen zien welke gegevens wij van u verzamelen, verwerken en waarom. Wij hebben onze gegevensverzamelingen geïnventariseerd en in een overzichtelijk schema gezet (Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens). Hieronder vindt u het register. In dit register is per gemeentelijke taak of product vastgelegd welke persoonsgegevens van u wij hiervoor gebruiken. Vaak heeft u deze gegevens bij de aanvraag zelf aan ons verstrekt, maar vaak ook maken wij gebruik van uw gegevens uit de Basisregistratie Personen. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

De Basisregistratie Personen en privacy

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens die niet openbaar toegankelijk zijn. Wij bewaken uw privacy zorgvuldig en gebruiken uw gegevens alleen om onze taken goed uit te voeren. De Basisregistratie Personen (BRP) kent eigen privacyregels. Zo kunt u bijvoorbeeld de gemeente verzoeken om uw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. Hieronder vindt u informatie over de BRP. Wilt u meer informatie over de mogelijkheid tot de geheimhouding van uw persoonsgegevens? Kijk dan op de website van de rijksoverheid of op deze website.  Hier kunt u geheimhouding direct (online met DigiD) aanvragen en hier vindt u ook een aanvraagformulier om in te sturen.

Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens, wanneer kan dat?

U kunt de gemeente vragen gegevens te verwijderen. Dat kan alleen bij bepaalde gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering. Kijk hier voor meer informatie over het verwijderen van privacygevoelige gegevens.

Naast de privacyregels in de BRP zijn er ook privacyregels op andere werkvelden binnen onze gemeente. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan Jeugdzorg of WMO.

Cameratoezicht gemeentelijke gebouwen

De gemeente Aalten heeft meerdere panden waar gebruik wordt gemaakt van camerabewaking. Dit betreft het gemeentehuis op de Markt 7 en het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 in Aalten en in de Eurohal Europastraat 2 te Dinxperlo. Met de vaststelling van een protocol wordt op de meest adequate wijze voorzien om de beveiligingsdoelstelling te bereiken en de privacy van medewerkers en bezoekers te waarborgen.

Dit protocol, dat u hieronder aantreft, beschrijft hoe wij omgaan met de camerabeelden in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie