HOME  |  Inwoners  |  Uw privacy, onze verantwoordelijkheid!

Uw privacy, onze verantwoordelijkheid!

Privacy……… een hot item! Wij zijn als gemeente een organisatie die met veel persoonsgegevens omgaat. Op deze pagina leggen wij u graag uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij registreren uw persoonsgegevens omdat we de Basisregistratie Personen (BRP) bijhouden en omdat u gebruik maakt van onze producten of diensten, zoals o.a.:

  • het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, een bouwvergunning of u als u gebruik wilt maken van een rolstoelvoorziening.
  • het uitvoeren van onze (publiekrechtelijke) taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag.
  • het afhandelen van uw betaling.
  • om u te kunnen bellen als dit nodig is voor onze dienstverlening.
  • omdat we willen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • als wij het wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaanslag.

Soms gebruiken wij ook bijzondere persoonsgegevens van u. Denk hierbij aan gegevens over uw gezondheid, godsdienst of strafrechtelijke gegevens. Dit komt niet vaak voor en dat mogen wij ook alleen als dit in de wet geregeld is.

Hoe bescherming wij uw persoonsgegevens?

Wij respecteren uw privacy en we behandelen uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Wij houden ons aan de eisen die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze nodig zijn en bewaren ze ook niet langer dan nodig is, tenzij een wet dit voorschrijft. Kijkt u eens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens daar vindt u meer informatie.

De Basisregistratie Personen en privacy

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van al onze (oud)inwoners. Die gegevens zijn niet zomaar voor iedereen in te zien. Niet alleen wij gebruiken de BRP-gegevens, ook andere (overheids)diensten zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, pensioenfondsen, het waterschap of de RDW gebruiken de gegevens uit de BRP voor hun taken. De Basisregistratie Personen (BRP) kent eigen privacyregels. Zo kunt u bijvoorbeeld de gemeente vragen om uw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. Wilt u meer informatie over de mogelijkheid tot de geheimhouding van uw persoonsgegevens? Lees dan de informatie over geheimhouding op deze website. U kunt geheimhouding direct (online met DigiD) aanvragen. U kunt ook een aanvraagformulier downloaden, invullen en aan onze publieksbalie inleveren. Denkt u hierbij wel aan uw legitimatiebewijs. Meer informatie over de BRP vind u onder aan deze pagina in de brochure: ‘De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u’

Als u verhuist naar een andere gemeente dan worden uw persoonsgegevens automatisch aan  de nieuwe gemeente doorgestuurd zodra u daar aangifte van verhuizing heeft gedaan.

Foto's en beeldopnames

Wij houden u graag via foto’s en beeldopnames op de hoogte van wat er binnen onze gemeente speelt. Dit doen wij vanuit onze publiekrechtelijke taken. Wij vinden uw privacy heel belangrijk, het kan namelijk zijn dat er foto’s of beeldopnames gemaakt worden waar u of misschien een van uw kinderen op staat. In deze verklaring leest u meer over het gebruik van foto’s en beeldopnames.

U vraagt iets aan via onze website

U kunt steeds meer producten en diensten via onze website aanvragen, ook uw persoonsgegevens die u hierbij verstrekt vallen onder de AVG. Als u een contact- of aanvraagformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de gegevens nodig zijn voor de beantwoording en afhandeling daarvan, of zolang het wettelijk moet.

Wij vertellen het u!

Voordat wij uw persoonsgegevens gebruiken, leggen wij u uit waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, maar meestal is dit voor u wel duidelijk. In een enkel geval moeten we zelfs uw toestemming vragen.

Delen met anderen

In bepaalde situaties kunnen onze medewerkers u vragen of uw gegevens gedeeld mogen met bijvoorbeeld: (interne/externe) collega’s of (overheids)instanties. U hoeft dan niet nog een keer alles aan een andere collega te vertellen. Voordat wij in dit soort situaties gegevens van u aan een collega of instantie doorgeven vertellen wij u dit.

Openbaar register verwerkingsactiviteiten van de gemeente Aalten

Daarnaast kunt u ook heel makkelijk zien welke gegevens wij van u verzamelen, verwerken en waarom. Wij hebben voor u een lijst gemaakt van al onze processen waarin persoonsgegevens voorkomen (Openbaar register verwerkingsactiviteiten). Onderaan deze pagina vindt u dit register. Vaak hebt u deze gegevens bij de aanvraag zelf verstrekt, maar ook maken wij gebruik van uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Denkt u bijvoorbeeld aan de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke organisaties gegevens over u ontvangen.

Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Wij spreken met die organisaties af, dat zij net zo zorgvuldig omgaan met uw gegevens als wij. Gemeente Aalten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Opslag van gegevens binnen de EU

Wij verwerken uw gegevens binnen de EU. Mocht er om een goede reden toch gekozen worden om gegevens buiten de EU op te slaan, dan gebruiken wij dezelfde eisen voor veiligheid en zekerheid van uw gegevens. Als wij gegevens opslaan buiten de EU zullen wij deze nadrukkelijk noemen in ons openbare register verwerkingen persoonsgegevens (zie onderaan deze pagina).

Uw rechten

Inzien, corrigeren, verwijderen, recht van beperking of recht van bezwaar

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of verwijderen. U kunt schriftelijk een verzoek doen om uw gegevens in te zien, te corrigeren of (daar waar mogelijk) te laten verwijderen. Wilt u hierover meer weten? Zie dan onze uitgebreide informatie over uw rechten, hier vindt u ook het aanvraagformulier waarmee u uw verzoek kunt doen. Het is om privacyredenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Recht van beperking of recht van bezwaar

Als er bijzondere omstandigheden zijn kunt u bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of kunt u een beroep doen op uw recht tot beperking van de verwerking. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem dan contact op met de Privacy Coördinator via: (0543) 49 33 33. De Privacy Coördinator zal samen met u kijken of u in aanmerking komt voor een beroep op deze rechten en indien dit het geval is, de vervolgprocedure toelichten.

Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens in de BRP, wanneer kan dat?

U kunt ons vragen bepaalde gegevens uit de BRP te verwijderen. Dat kan alleen bij gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering.

Legitimeren

U moet zich wel legitimeren als u uw gegevens wilt inzien, corrigeren, laten verwijderen. Dit kan bij het digitaal aanvragen, met DigiD op onze website of met het handmatig ingevuld aanvraagformulier en een legitimatiebewijs aan de balie in ons gemeentekantoor, Hofstraat 8 in Aalten.

Cookies

De 'Cookiewet'

De Telecommunicatiewet gaat in Nederland over het gebruik van cookies en wordt daarom ook wel de Cookiewet genoemd.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd.

Geen toestemming nodig voor analytische cookies

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op uw privacy maken is uw toestemming niet nodig. Onze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden, dit zijn analytische cookies, die een website beter laten werken. Hiermee kunnen wij onze website verbeteren. De cookies hebben geen negatieve gevolgen voor uw privacy.

Cameratoezicht gemeentelijke gebouwen

Wij hebben verschillende panden waar gebruik wordt gemaakt van camerabewaking. Het gaat om het gemeentehuis (Markt 7 in Aalten), het gemeentekantoor (Hofstraat 8 in Aalten) en in de Eurohal (Europastraat 2 in Dinxperlo). We hebben een protocol cameratoezicht waarin staat hoe wij omgaan met de camerabeelden (zie document onderaan de pagina).

Facebook en Twitter

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om onbevoegde toegang tot, verlies en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid. De manier waarop wij dit moeten doen staat in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Klachten of suggesties over uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Hebt u ondanks dat toch klachten over de manier waarop wij met uw privacy omgaan of denkt u dat het anders beter kan? Dan kunt u contact opnemen met de (onafhankelijke) Functionaris Gegevensbescherming mevrouw Anne-Marie Nas of met onze coördinator privacy mevrouw Anky Bruil. Ook kunt u uw klacht of suggestie online melden.

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) 

Anne-Marie Nas
E: fg@aalten.nl
T: (0314) 37 73 77

Onze privacycoördinator

Anky Bruil
E: gemeente@aalten.nl
T: (0543) 49 33 33

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is (0543) 49 33 33.

Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 24 maart 2020.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie