HOME  |  Inwoners  |  Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

Op 20 maart waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019.

logo van Elke stem telt

Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid en controleren of het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) het beleid goed uitvoert. Een bijzondere taak van Provinciale Staten is het kiezen van de leden voor de Eerste Kamer. Het aantal statenleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Provinciale Staten van Gelderland bestaan uit 55 leden. De leden worden eens in de 4 jaar gekozen.

Waterschap

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor het beheer van waterkeringen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Inwoners mogen meebeslissen over het bestuur van hun waterschap. De gemeente Aalten valt onder het Waterschap Rijn en IJssel.

Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Het Europees Parlement bestaat uit 751 zetels (750 leden plus één voorzitter). Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. De verkiezingen vinden niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. 

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie