HOME  |  Inwoners  |  Verkiezingen  |  Aanwijzing mobiele stembureaus met beperkte toegang

Aanwijzing mobiele stembureaus met beperkte toegang

De burgemeester van Aalten maakt op grond van de Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19 artikel 4 en Kieswet artikel J 4a bekend dat:

voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Aalten op 16 maart 2022 gebruik zal worden gemaakt van twee mobiele stembureaus met beperkte toegang. In onderstaand overzicht vindt u de zittingstijden en plaatsen. Kiezers die wonen of verblijven in deze zorgcentra die kiesgerechtigd zijn kunnen hun stem uitbrengen in deze mobiele stembureaus.

Stegemanhof Geurdenstraat 1 Aalten 09.00 uur – 12.00 uur
Beth San Ludgerstraat 17 Aalten 15.00 uur – 18.00 uur
Ambthuis Ambthuiswal 1 Bredevoort 09.00 uur – 11.30 uur
Dr Jenny Veensgracht 1 Dinxperlo 14.30 uur – 17.30 uur

De telling van de stemmen vindt plaats in een openbare zitting in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 op woensdag 16 maart om 21.00 uur.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

team verkiezingen
verkiezingen@aalten.nl of (0543) 49 33 33.

De burgemeester voornoemd,

A.B. Stapelkamp

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie