HOME  |  Inwoners  |  Verkiezingen  |  Gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Het college van burgemeester en wethouders van Aalten maakt bekend dat:

voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Aalten op 16 maart 2022 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) voor vervroegd stemmen is ingesteld.

Het GSB is gevestigd in het gemeentekantoor van Aalten, Hofstraat 8, 7121 DM Aalten en zal zitting hebben op woensdag 16 maart 2022 vanaf 9.00 uur.

Het GSB voor vervroegd stemmen voert tijdens deze openbare zitting de telling uit van de stemmen uitgebracht op 14 en 15 maart 2022. Woensdag 16 maart 2022 om 21.00 uur maakt de voorzitter van het GSB de uitkomsten van de telling bekend waarna het proces verbaal opgemaakt zal worden.

Deze zitting is openbaar en u kunt deze bijwonen. Meld u zich hiervoor op woensdag 16 maart bij de receptie van het gemeentekantoor.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :

team verkiezingen
verkiezingen@aalten.nl of (0543) 49 33 33.

Aalten, 28 februari 2022

Het college van Burgemeester en wethouders van Aalten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie